^Back To Top

Diecezjalne Dożynki w Pilicy

Dożynki rozpoczęły się  prezentacją i oceną wieńców przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, po której odprawiono dziękczynną Mszę świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Barwny korowód przemaszerował spod kościoła na Plac nad Zalewem. Jedną z grup reprezentującą Gminę Klucze było KGW Rodaki.

 

Projekt KGW "Muzyczna integracja" - trzech grup muzyczanych.

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Komitet do spraw Pożytku Publicznego oraz ze środków Powiatu Oświęcimskiego, Miasto Kraków, Gmina Kęty, Gmina Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Myślenicach - Powiat Myślenicki, Powiat Wielicki i Alexander Mann Solutions. Partner: Województwo MałopolskieMuzyczna integracja" pod takim tytułem Koło Gospodyń Wiejskich w Rodakach realizuje projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Małopolska Lokalnie. Jak sugeruje tytuł, KGW w Rodakach nawiązuje ściślejsze więzy z muzyczno-wokalnym Zespołem „Rodaczanie” oraz z dziecięcym zespołem „Ukulele Love”.

ZEBRANIE WIEJSKIE w świetlicy 18.07.2023 r

Sołtys i Rada Sołecka zaprasza mieszkańców Rodak na
ZEBRANIE  WIEJSKIE
które odbędzie się w dniu 18.07.2023 r. /wtotrek/ o godz. 17.30 
w świetlicy wiejskiej w Rodakach
Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wyżej wymienionej liczby uprawnionych ustala się drugi termin zebrania 18.07.2023 o godz.18.00 w tym samym miejscu.
Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.
                Tematem zebrania będzie: Fundusz sołecki i sprawy bieżące wsi.                                      Sołtys Barbara Wojnarr