Numer konta bankowego:

Stowarzyszenie Jurajska Wioska Rodaki
Subkonto Zespół Rodaczanie.

68 8450 0005 0050 0553 8558 0005

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu oddział w Olkuszu.