^Back To Top

Podsumowanie projektu "Ukulele Love"

Spotkanie podsumowujące projekt "Ukulele Love" miało miejsce 18.10.2022 w Świetlicy Wiejskiej w Rodakach. W spotkaniu uczestniczyły dzieci i ich rodzice oraz panie z KGW Rodaki. Dzieci uczestniczące w warsztatach gry na ukulele, pięknie zagrały i zaśpiewały wyuczone utwory. Zaprezentowały się w koszulkach wraz z elementami podnoszącymi wizerunek zespołu tj. chusteczki, poduszki, smyczki, a które to zostały zakupione w ramach projektu. Po występach realizatorzy podziękowali wszystkim zaangażowanym w projekcie a szczególnie prowadzącej warsztaty z gry na ukulele, wolontariuszce Magdalenie Rutkowskiej. Została też wyświetlona prezentacja z realizacji projektu po której, uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek.

Grupa „Ukulele Love” w Filharmonii i Akademii Pana Kleksa

W ramach projektu „Ukulele Love” dofinansowanego  z środków programu Małopolska Lokalnie, realizowanego przez KGW Rodaki, grupa ”Ukulele Love” 20 wrzesień 2022r. wyjechała do Katowic na koncert do Filharmonii Śląskiej. W ramach cyklu Młoda Filharmonia dla dzieci i młodzieży wysłuchała koncertu „Ballady i Romanse”. W trakcie koncertu Śląskiej Orkiestry Kameralnej i Chóru Filharmonii Śląskiej, dzieci wysłuchały utworów Moniuszki i Różyckiego o tematyce balladowej. Koncert pozwolił poznać muzykę romantyczną w klasycznym wykonaniu, graną przez profesjonalną orkiestrę i przez śpiewaków klasycznych. Koncert w miłym nastroju zapoznał grupę z muzyką romantycznych utworów przeplatany słowem. Swobodna integracja grupy przebiegła odwiedzając w Katowicach „Akademię Pana Kleksa „  To świat z książki o Panu Kleksie i jego przyjaciołach w magicznych miejscach, gdzie spotykały ich niesamowite przygody. W każdym zakątku Bajki mierzyły się z wyzwaniami, które nie tylko bawiły ale rozwijały kreatywność, uczyły pracy w grupie, stwarzały możliwości do aktywności fizycznej, uwalniały radość i uśmiech na twarzach.

Dla "Ukulele Love"

Dzień Ziemniaka w Szkole Podstawowej w Rodakach zorganizowany przez rodziców i nauczycieli był okazją do następnej niespodzianki dla dzieci uczestniczących w zajęciach gry na ukulele. Niespodzianką były poduszki które dla wygody podczas gry, będą kolorowym  uzupełnieniem wyposażenia zespołu. Zajęcia gry na ukulele oraz elementy wyposażenia są realizowane w ramach projektu „Ukulele Love” dofinansowanego  z środków programu Małopolska Lokalnie pozyskanych przez KGW Rodaki. Uczestnicy spotkania mieli sposobność wysłuchać gry na ukulele i śpiewu zespołu w terenie w jesiennym otoczeniu i zapachu pieczonych ziemniaków. Życzymy miłej zabawy z dźwiękami ukulele.

 

Zebranie Wiejskie 2022

Zebrania wiejskie co roku odbywają się do końca września w celu złożenia wniosku o środki z Funduszu Sołeckiego, zaplanowania ich przeznaczenia przez podjęcie uchwał. W Rodakach zebranie odbyło się środę 28 września, w którym uczestniczyło 63 mieszkańców. Zebranie odbyło się w drugim terminie ze względu na brak kworum, co stanowiło 74 osoby, tj. 10 % mieszkańców z 742 uprawnionych do głosowania.
Złożone wnioski  to:
1. Wyposażenie pracowni biologiczno -chemicznej w Szkole Podstawowej w Rodakach kwota 12 000,00 zł
2. Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Rodakach w małą architekturę kwota 10 000,00 zł
3. Wymiana zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) w remizie OSP Rodaki kwota 20 000,00 zł
4. Budowa boiska do piłki plażowej. Kwota 7 000.00 zł
5 Podział geodezyjny związany z wydzieleniem terenu ul Leśnej i Bagiennej. Kwota 5 007,10 zł
Łączny Koszt przedsięwzięć:…………………………………………..………...54 007,10 zł

 

Z projektu "Ukulele Love"

W ramach projektu „Ukulele Love” dofinansowanego  z środków programu Małopolska Lokalnie. realizowanego przez KGW Rodaki, są uatrakcyjnione zajęcia 15 dzieci uczących się gry na ukulele. W dniu 16.09.2022r. kolejne zajęcia projektu prowadzone przez wolontariuszkę  Magdalenę Rutkowską rozpoczęły się od niespodzianki. Każdy z uczestników projektu otrzymał koszulkę z logo  Ukulele Love. Koszulki zostały uroczyście przekazane dzieciom przez realizatorów projektu w obecności zaproszonej Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rodakach Eulalii Kulawik-Zacłona i Pani Radnej Haliny Ładoń.  Radości było co niemiara. Od razu wszyscy zabrali się do przymierzania strojów. Zespół w kolorowych koszulkach ze specjalnie zaprojektowanym logo prezentuje się bardzo profesjonalnie. Ujednolicone stroje będą wykorzystane podczas występów oraz uroczystości.        Barbara Wojna