Strona internetowa  www.osp.rodaki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Rodakach

ZARZĄD OSP
Prezes – Józef Domagała
Wiceprezes - Naczelnik – Radosław Karolczyk
Zastępca Prezesa – Tomasz Słota
Zastępca Naczelnika – Dawid Antosiak
Sekretarz – Halina Ładoń
Gospodarz – Piotr Domagała
Skarbnik – Marcin Oruba

KOMISJA REWIZYJNA
Stanisław Pandel
Janusz Szeląg
Damian Adamaszek

Jednostka OSP w Rodakach liczy (na dzień 16.04.2007 r.):
40 członków zwyczajnych
2 członków honorowych
7 członków wspierających
21 członków „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”
razem 70, w tym 14 kobiet.

 
[powiększ]


[powiększ]

 

 

  • Rys historyczny

Motywem do zorganizowania w Rodakach jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej był tragiczny w skutkach pożar z marca 1928 roku, który to strawił większość zabudowań we wsi. Pierwszym komendantem zorganizowanego w maju 1929 roku Oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej został Roman Majewski, jego zastępcą – Władysław Brodziński, a funkcję sekretarza i adiutanta pełnił Julian Zieliński. Komendant Majewski pełnił swą zaszczytną funkcję do roku 1945. Po nim stanowisko komendanta objął Jan Rembelski.
   Chrzest bojowy w walce z pożarem przeszli strażacy z Rodak w sąsiedniej wsi Chechło, gdzie swym poświęceniem i zorganizowaniem w walce o ratowanie mienia zyskali sobie powszechne uznanie wśród mieszkańców okolicznych miejscowości.
   Jednostka OSP w Rodakach nie miała własnego lokalu, ale była we wsi drewniana szopa  wybudowana przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, którą to w roku 1930 przekazano właśnie strażakom. Budynek ten służył przez długie lata jako remiza i świetlica wiejska.
   W roku 1932 jednostka OSP została zarejestrowana i odbyły się pierwsze wybory. W skład zarządu weszli: Błażej Leśniak – prezes, Roman Majewski – naczelnik, Władysław Brodziński – z-ca naczelnika, Julian Zieliński – sekretarz, Jan Rembelski – gospodarz, Wincenty Załoga – skarbnik.
   Wybuch wojny sparaliżował działalność straży, ale wkrótce po wyzwoleniu Rodak zarząd OSP wznowił działalność, przyjmując w swe szeregi wielu młodych i energicznych chłopców. Jednocześnie zaczęto gromadzić materiały i fundusze na budowę nowej remizy. Rozpoczęto ją jesienią 1956 roku, a zakończono w roku 1959.
   Społeczeństwo Rodak zawsze bardzo pozytywnie oceniało działalność strażaków. Do tych doświadczonych – seniorów – zaczęła garnąć się coraz liczniej młodzież. Niespokojny duch druhów strażaków nie pozwalał im bezczynnie „siedzieć”. W maju 1967 roku rozpoczęli kolejną inwestycję – budowę dużego zbiornika p. pożarowego o pojemności 1200 m3. Przez kolejne lata: remontowali stare samochody, kupowali części zamienne, zmieniali motopompy i węże, rozbudowali remizę, uczestniczyli w wielu zawodach i uroczystościach i – oczywiście - brali udział w wielu akcjach gaśniczych.