Uczniowski Klub Sportowy „Małopolanie” w Rodakach

DATA POWSTANIA: grudzień 2002 roku
ZARZĄD:
Prezes: Michał Lubach
Wiceprezes: Mariola Binek
Sekretarz: Halina Ładoń
Skarbnik: Przemysław Wojnar
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Grażyna Czerwińska
Członek: Ilona Szczęch
Członek: Dorota Binek
 

 
[powiększ]

 
[powiększ]

Kalendarz turniejów na rok 2007
rozgrywanych na boiskach przy Szkole Podstawowej w Rodakach (ul. Strażacka 11)
MAJ:
2.05. godz. 10.00 - Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w ramach obchodów „Dni Ziemi Kluczewskiej”
- turniej ringo

CZERWIEC:
- festyn sportowy dla najmłodszych

LIPIEC
- turniej piłki plażowej

WRZESIEŃ:
- turniej ringo


UKS realizuje zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej finansowane przez Urząd Gminy Klucze.
rok 2007 – dotacja w kwocie 3500 zł na TURNIEJE SPORTOWE
rok 2006 – 3500 zł na TURNIEJE I FESTYNY SPORTOWE
rok 2005 – 2500 zł na TURNIEJE NA PIASKU I MURAWIE
rok 2004 – 1000 zł na TURNIEJE SPORTOWE
rok 2003 – 1000 zł na TURNIEJE PIŁKI PLAŻOWEJ

Środki finansowe przeznaczane są wyłącznie na zakup niezbędnego sprzętu sportowego, nagród turniejowych, napojów i posiłków dla uczestników rozgrywek. Członkowie Klubu organizują turnieje sportowe w ramach wolontariatu.