Szkoła Rodaki

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach


ADRES: Rodaki, ul. Strażacka 11
32 – 310 Klucze


strona internetowa szkoły: www.sp.rodaki.pl

 

 

 

 Rok pod znakiem „SUPER SZKOŁY”

„SUPER SZKOŁA” to nazwa ogólnopolskiego projektu na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, który finansują Ministerstwo Edukacji Narodowej i Europejski Fundusz Społeczny, a koordynuje Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej. Czas trwania projektu: kwiecień 2007 r. - marzec 2008 r.
W ramach „SUPER SZKOŁY” Szkoła Podstawowa w Rodakach pozyskała grant w wysokości 133187,50 zł na realizację projektu pod nazwą „Ja i moje miejsce w świecie – czas na kreatywność”. Pozyskane środki przeznaczone są na następujące zadania programowe:
zajęcia: logopedyczne, wyrównawcze z matematyki, korekcyjne na basenie, wyrównawcze prowadzone metodą Dennisona;
warsztaty: twórczego myślenia, tańca kreatywnego, teatralne, plastyczne, języka angielskiego, informatyczne;
organizacja i działanie sekcji judo;
trening umiejętności uczenia się i szybkiego czytania;
cykl wycieczek do teatru, wycieczki: do kina, filharmonii, muzeum, parku wodnego;
obóz wakacyjny;
Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności połączona z wycieczką do Warszawy;
Konkursy: „Liga Mistrzów Matematycznych”, „Moja wieś – wsią europejską”;
szkolenia nauczycieli.

Uczniowie szkoły licznie uczestniczą w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, z których największym powodzeniem cieszą się treningi judo. Ponadto w okresie od maja do listopada beneficjenci projektu mogli:
- obejrzeć 2 spektakle teatralne: „O smoku grubeloku” i „Pyza na polskich dróżkach”,
- zwiedzić przepiękne galerie „Muzeum Czartoryskich w Krakowie”,
- odpocząć w kinie, parku wodnym i Wadowicach,
- uczestniczyć w „Wakacyjnym obozie”, „Festynie Międzypokoleniowym” i „Festiwalu Koszenia Łąk”.


KREATYWNE GÓRĄ
W kwietniu 2007 roku drużyna w składzie: Monika Jeziorna, Weronika Leśniak, Klaudia Mudyna, Karolina Pałka, Katarzyna Sopęch i Anita Ścisłowska zajęła I miejsce w „Ogólnopolskim Turnieju Kreatywności” w kategorii: wyzwanie B – I grupa wiekowa.
Trenerkami drużyny „Rekiny wyobraźni” są nauczycielki SP w Rodakach: Anna Skalska i Małgorzata Leśniak.
Turniej jest organizowany w ramach programu Destination Imagination (DI). DI - to międzynarodowy, edukacyjny program Twórczego Rozwiązywania Problemów w Praktyce.
Finały światowe DI odbędą się w dn. 22-26 maja w Knoxville, Tennessee, USA! Mamy nadzieję, że z udziałem naszej drużyny.
Prosimy o wsparcie SPONSORÓW…


PSTRYK I WSZYSTKO JASNE
Prawie pół roku trwała realizacja koordynowanego przez dyrektor Ilonę Szczęch projektu „Pstryk i wszystko jasne”. Projekt został sfinansowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Jego celem było wzmocnienie roli szkoły jako Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej oraz wdrożenia zmian wpływających na poprawę gospodarowania w szkole energią.
Partnerzy projektu:
- Urząd Gminy Klucze - sfinansowanie remontu przyziemia szkolnego – wymiana okien, grzejników, części instalacji elektrycznej, oświetlenia.
- OSP Rodaki, KGW Rodaki – przekazanie żaluzji okiennych, pomoc w wymianie oświetlenia.
- Stowarzyszenie Chrześcijańskie – pomoc w uszczelnianiu i szkleniu okien, udział w warsztatach z niepełnosprawnymi, udział w konkursie na plakat.
- Stowarzyszenie Jurajska Wioska Rodaki – pomoc w sporządzeniu audytu energetycznego.
- Firma SANGAZ – montaż sterownika ciepła, wymiana grzejników w przyziemiu.
- 6 Ekologicznych Klubów Europejskich działających w 6 szkołach podstawowych gminy Klucze – wdrożenie do ekologicznej ścieżki między przedmiotowej elementów edukacji dotyczącej gospodarowania energią, organizacja etapu szkolnego konkursu na plakat.
- GOK – organizacja teatrzyku cieni.

SUPER SZKOŁA
Szkoła Podstawowa w Rodakach – podobnie jak kilka innych placówek gminy Klucze – rozpoczyna realizację finansowanego przez MEN i EFS projektu „Super Szkoła”. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Dotacja przewiduje organizację różnorodnych zajęć dodatkowych dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.