O projekcie „Zielona Gęś w krainie białego puchu”

O gęsiach w Rodakach mówi się od roku 2002. Wtedy to radna sołectwa Rodaki - Halina Ładoń - napisała projekt „Zielona Gęś w krainie białego puchu”, który otrzymał dofinansowanie w konkursie „Sposób na biedę na wsi” Fundacji Wspomagania Wsi. Zakup pierwszych gęsi wsparły też władze samorządowe.
Ten sam projekt został wyróżniony II miejscem oraz nagrodą finansową w konkursie „Bieda a środowisko – wzajemne powiązania”, organizowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Program Małych Dotacji (GEF), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych. Na konkurs wpłynęło 150 prac (projekty i eseje). Projekt wsi Rodaki był jedynym nagrodzony projektem z Małopolski.
W roku 2003, Roku Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – autora grotesek Teatrzyku „Zielona Gęś” - Rada Sołecka, OSP i Szkoła Podstawowa przy udziale Koła Gospodyń Wiejskich, Zespołu SWOJACY oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego zorganizowały imprezę plenerową pn. „Przygoda z Zieloną Gęsią”. Honorowy patronat nad imprezą objęła córka poety, pisarka i publicystka – Kira Gałczyńska, która była gościem specjalnym uroczystości.
W roku 2004 Rodaki – także dzięki realizacji projektu „Zielona Gęś” - zostały laureatem konkursu “Europejska Nagroda Odnowy Wsi 2004” - najpierw na szczeblu wojewódzkim, a następnie europejskim.
W roku 2005 projekt został ponownie wyróżniony, tym razem prestiżową „Nagrodą Dziedzictwa (HERITAGE AWARD) – edycja polska”.