^Back To Top

Dzień Seniora 2016

Znalezione obrazy dla zapytania seniorzy grafika

Rada sołecka wsi Rodaki

zaprasza SENIORÓW 60 +  na spotkanie z okazji  DNIA SENIORA 

które odbędzie się 30 listopada 2016 r. (środa)    o godzinie 17.00 w Świetlicy ZIELONE WZGÓRZA w Rodakach
 

ANKIETY dotyczące WYMIANAY ŹRÓDEŁ CIEPŁA w gospodarstwach.

Gmina Klucze planuje złożenie wniosków na dotację ze środków UE w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju na lata 2014-2020 do dwóch konkursów:

 • Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła
  w indywidualnych gospodarstwach domowych: nowe kotły na biomasę i paliwa gazowe.
 • Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła
  w indywidualnych gospodarstwach domowych: nowe kotły na paliwa stałe.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przystąpieniem wraz z Gminą Klucze  do ww. konkursów jako odbiorcy ostateczni tj. gospodarstwo domowe objęte dotacjami
na wymianę źródła ciepła (starych kotłów/pieców) prosimy o wypełnienie ankiety oraz udzielenie odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań w zakresie wymiany starych kotłów/pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Klucze.

 Dofinansowanie W FORMIE REFUNDACJI do nowych urządzeń grzewczych będzie ograniczone kwotą 350 zł/kW mocy nowego kotła, lecz nie więcej niż 8 000 PLN, a w przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania. Dofinansowanie do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania będzie ograniczone kwotą 80 zł/m2 powierzchni ogrzewanej budynku, lecz nie więcej niż:

 • 6 000 PLN, a w przypadku Podziałania 4.4.2
 • 1 000 PLN, a w przypadku Podziałania 4.4.3

Uzyskanie dotacji przez gospodarstwo domowe uwarunkowane będzie:

 • podpisaniem umowy z UG w Kluczach o przystąpienie do projektu,
 • poddaniem budynku ocenie energetycznej przed realizacją projektu – ocena przeprowadzana będzie przez audytora wyznaczonego przez Urząd Marszałkowski
  i na zlecenie urzędu,
 • wykonaniem dodatkowej modernizacji energetycznej budynku ze środków własnych
  – jeśli potrzebę taką określi przeprowadzona ocena energetyczna budynku
  – np. wymiana okien, docieplenie ścian – w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od podpisania umowy o wymianę pieca,
 • zmniejszeniem emisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji grzewczej oraz zdemontowaniem i utylizacją starego kotła/pieca.

Obowiązki mieszkańca dla potrzeb rozliczenia dofinansowania oraz z okresie trwałości :

 • Przedłożenie protokołu likwidacji i złomowania starego kotła.
 • Ubezpieczenie kotła w okresie trwałości projektu (5 lat od daty rozliczenia dotacji).
 • Zapewnienie serwisowania corocznego nowego kotła na koszt użytkownika w okresie trwałości projektu (zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia).

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt
z Urzędem Gminy Klucze, tel. 32/6428508 wew. 73, osoba do kontaktu: Kamil Wołek

Ankiety dostępne są na stronie UG w Kluczach: www.gmina-klucze.pl oraz na Dzienniku Podawczym (parter), a także u sołtysów wsi.

TERMIN SKŁADANIA ANKIET: do 30 listopada 2016 r., na Dziennik Podawczy (parter).

Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety.

Projekt "WSZYSTKO PO KRAKOWSKU"

 

   

 

Projekt "Wszystko po krakowsku" dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przeprowadzany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach realizowany jest przez grupę KGW w Rodakach. Od września odbywają się systematycznie zajęcia warsztatowe i spotkania uczestników. Zajęcia warsztatowe taneczno-wokalne odbywają się w poniedziałki od godz 17.00. Uczestniczy w nich stale 12 dzieci. Systematycznie we wtorki spotykają się panie z KGW i uczestnicy projektu, podczas tych spotkań przygotowano wykroje i wykrojono serdaki, wykonano szablony wyszywanych wzorów. Również podczas zajęć gdy dzieci ćwiczą, mamy które zadeklarowały udział w akcji „serdak” konsultują działania i szczegóły związane z wyszywaniem krakowskich serdaków, wybranie wzoru, dopasowanie wielkości i koloru cekinów, itp. Wyszywanie jest czasochłonne i wymaga skupienia dlatego ta czynność jest też częściowo wykonywana przez mamy lub babcie w domu. Zajęcia teatralne odbywają się w Szkole Podstawowej we wtorki od 8 godz. i uczestniczy w nich 10 uczniów miejscowej szkoły. Wykonane stroje zostaną wykorzystane podczas występów na zakończenie projektu, a później posłużą przy innych uroczystościach szkolnych i środowiskowych.                                                                                  BW

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.rodaki.pl/rodaki/index.php?start=45#sigFreeId42bccfdbb1

 

 

 

Zebranie Wiejskie 27 września 2016

 O G Ł O S Z E N I E

Sołtys i Rada Sołecka wsi Rodaki zawiadamia mieszkańców Rodak,

że w dniu 27.09. 2016 r. /wtorek/

w świetlicy wiejskiej „Zielone Wzgórza” ul. Strażacka 7 odbędzie się ZEBRANIE  WIEJSKIE

I termin godz. 18 00

II termin godz. 1830

Tematyka zebrania : -Przeznaczenie funduszu sołeckiego w 2017 r.

Sprawy bieżące

Prosi się mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

Sołtys – Barbara Wojnar

 

"Wszystko po krakowsku"- zaczynamy warsztaty.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rodakach realizuje projekt pt „Wszystko po krakowsku” który jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach.

Działania, które będą realizowane w ramach projektu:

a)Wokalno-tanecznych zajęcia warsztatowe

b) Warsztaty teatralne

c ) Akcja „Serdak”- kroju i szycia dziecięcych serdaków krakowskich

d ) Przygotowanie podsumowania projektu, na którym uczestnicy zaprezentują zrealizowane działania.

Na nieodpłatne zajęcia zaprasza się uczniów Szkoły Podstawowej które odbywać się będą od 19 września do 15 grudnia 2016r raz w tygodniu w szkole lub w świetlicy „Zielone Wzgórze”

Do akcji „Serdak” zapraszamy rodziny uczniów (mamy, babcie) podczas której przy współpracy z członkiniami KGW zostaną uszyte stroje krakowskie dla dziewczynek. Stroje te będą wykorzystywane podczas występów uczniów na okolicznościowych uroczystościach szkolnych, środowiskowych czy kościelnych.

                                                                                         Przewodnicząca KGW - Alicja Jeziorna

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u