^Back To Top

PODATEK LESNY I NIERUCHOMOŚCI DO 15 .05.2021

 Opłata za  podatek leśny i od  nieruchomość
(II  rata) będzie przyjmowana
 w  Świetlicy Wiejskiej w Rodakach

   10.05  poniedziałek  godz.  9.00 – 11,00
   11.05   wtorek          godz.   15.30 - 17.30
   12.05   środa           godz.    9,00 – 11.00
   14.05   piątek           godz.   15.30 - 17.30
             ewentualnie po  tel  kontaktowym 664082807
                                 sołtys Wojnar Barbara

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – dofinansowanie przebudowy dróg w Gminie Klucze

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród zadań, które otrzymają wsparcie, jest przebudowa drogi gminnej w Rodakach wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny (zadanie wieloletnie, rozpoczęte w ub. roku).

Pierwsze ze wspomnianych zadań, które znalazły się na zatwierdzonej liście przedsięwzięć dofinansowanych z rządowego funduszu, „Przebudowa drogi gminnej Nr 120147K w miejscowości Rodaki w Gminie Klucze wraz z budową oświetlenia ulicznego”, będzie kosztować łącznie 841 372 zł, a dofinansowanie wyniesie 588 960 zł.
Czytaj więcej na: http://www.gmina-klucze.pl/art,4546,rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-dofinansowanie-przebudowy-drog-w-gminie-klucze

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"

Wójt Gminy Klucze zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 26 kwietnia 2021 r. do 25 maja 2021 r.

czytaj więcej na :  http://www.gmina-klucze.pl/art,4525,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego

 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.🇵🇱

Mieszkaniec Rodak ofiarą zbrodni katyńskiej.

Jan Chwist, urodził się 10.03.1907 roku w Rodakach. Był synem Józefa i Bronisławy Chwistów. W dniu 17 maja 1930 roku wstąpił do policji państwowej w charakterze kandydata kontraktowego na szeregowego. W listopadzie 1930 roku, po ukończeniu Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. Żółkiewski, został przydzielony do służby w województwie tarnopolskim. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Komisariacie w Tarnopolu. Tam dostał się do niewoli sowieckiej i osadzono go w Ostaszkowie. Został zamordowany w marcu 1940 strzałem w tył głowy w Twerze i pochowany w Miednoje. Jest jedną z pierwszych ofiar Zbrodni Katyńskiej zidentyfikowanych przez Polski Czerwony Krzyż. W roku 2007 został pośmiertnie awansowany na stopień aspiranta Policji Państwowej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

W niedzielę 26 kwietnia 2015 roku na placu kościelnym w Rodakach odsłonięto i poświęcono kamienny obelisk z tablicą ku czci mieszkańców Rodak, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, a także tablicę poświęconą Janowi Chwistowi. Z inicjatywy rodziny zasadzono także Dąb katyński, który ma upamiętniać jego postać.

Forteca "Katyń"
Feliks Konarski ps. „Ref Ren”.

Związano do tyłu ręce,
By w obecności kata
Nie mogły się wznieść błagalnie
Do Boga i do świata.
Zakneblowano usta!
By w tej katyńskiej nocy
Nie mogły wołać o litość
Ni wezwać znikąd pomocy.
W podartym jenieckim płaszczu
Martwą do rowu zepchnięto
I zasypano ziemią
Krwią na wskroś przesiąkniętą.
By zmartwychwstać nie mogła,
Ni znaku dać o sobie
I na zawsze została
W tym katyńskim grobie.
Bo tylko świt, który wstawał
Na kształt różowej pochodni
Mógłby wyjawić światu
Sekret ponurej zbrodni...
Bo tylko drzewa nad grobem
Stojące niby gromnice
Mogłyby liści szelestem
Wyszumieć tę tajemnicę.
Bo tylko ta ziemia milcząca,
Kryjąca jenieckie ciała,
Wyznać okrutną prawdę
Mogłaby, gdyby umiała...

 

 

NA WIELKANOC.

Śliczne kartki Wielkanocne – Jezusek | Serce Jezusa | Postcard, Painting,  Art

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

życzy  admin i Rada Sołecka sołectwa Rodaki.

 

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u