^Back To Top

Zapraszamy do udziału w projekcie "Wszystko po krakowsku"

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rodakach rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach  

 

Celem nagrodzonego projektu pt.„Wszystko po krakowsku” jest wspólna praca międzypokoleniowa czyli pań z KGW i młodych mam. W ramach projektu będą uszyte serdaczki krakowskie dla dziewczynek, które uczestniczyć będą w zajęciach tanecznych prowadzonych również w ramach realizowanego projektu. Przygotowane ludowe tańce, będą zaprezentowane podczas lokalnych uroczystości.                Do działań w projekcie zapraszamy zainteresowane osoby a szczególnie mamy uczniów Szkoły Podstawowej w Rodakach. Panie z KGW już się spotykają i omawiają procedurę przygotowania materiałów i dodatków niezbędnych do uszycia serdaczków i spódniczek charakterystycznych dla naszego regionu czyli Małopolski Zachodniej. Mamy uczestniczące w projekcie wyszukają ze stron internetowych informacje o wzorach, kolorach i zdobieniach krakowskich strojów ludowych a panie z KGW posłużą swoimi umiejętności krawieckimi i hafciarskimi.

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.rodaki.pl/rodaki/index.php?start=40#sigFreeIdd25028b43a

 

Forum Kobiet Aktywnych w Uszulinie

Panie z Kluczewskich  KGW 01 i 02 .07.2016 uczestniczyły w Forum Kobiet Aktywnych w Urszulinie. Z szeregu ciekawych zajęć odbywających się równocześnie w trzech panelach można było wybrać warsztaty, dyskusję czy ćwiczenia którymi było się zainteresowaną. KGW województwa Lubelskiego prezentowały swoje wyroby rękodzielnicze i kulinarne . Bardzo ciekawie i humorystycznie została przedstawiona scenka rodzajowa "Wianki na Sobótkę". Podczas forum z koncertem wystąpiły Alicja Majewska i Ania Dąbrowska. Organizatorom Forum duże brawa!!!

View the embedded image gallery online at:
http://www.rodaki.pl/rodaki/index.php?start=40#sigFreeId687e9304ac

"Spędzamy aktywnie czas wolny"

Od kwietnia do lipca bieżącego roku na terenie Rodak trwała realizacja projektu "Spędzamy aktywnie czas wolny" dofinansowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- Małopolska Lokalnie. Edycja 2016. Grupa nieformalna 'Bądźmy aktywni" oraz Klub Sportowy Flika z Olkusza zachęcali mieszkańców Rodak i okolic do aktywnego spędzania wolnego czasu. Cyklicznie odbywały się zajęcia: rytmiczno-taneczne dla dzieci oraz fitness i nordic walking. Ponadto w dniu 630-lecia wsi Rodaki najmłodsi beneficjenci projektu mogli zaprezentować swoje nabyte umiejętności taneczne na scenie. Występ dzieci uczęszczających na zajęcia rytmiczno-taneczne został nagrodzony gromkimi brawami. Tego samego dnia imprezą towarzyszącą był festyn na którym prócz licznych animacji odbyły się konkursy z nagrodami.

 

 

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.rodaki.pl/rodaki/index.php?start=40#sigFreeId585a4eccbb

 

 

 

PODZIĘKOWANIA

Jubileusz 630 lecia jest niezwykle ważną uroczystością dla społeczności Rodak. Pragniemy przy tej okazji podziękować mieszkańcom Rodak, władzom samorządowym gminy i powiatu, oraz wszystkim instytucjom małopolskim, za wieloletnią współpracę, za okazaną chojność i wyrozumiałość.

Dziękujemy mieszkańcom Rodak za okazaną troskę o nasze wspólne dobro, za wszystkie wysiłki i prace na rzecz wsi.

Wieś Rodaki zmierzyła się na przestrzeni lat z wieloma trudnościami, ale dzięki ludziom dobrej woli, dzięki wzajemnej życzliwości i wzajemnym wsparciu, wieś Rodaki przetrwała. Mieszkańcy wsi mają do siebie wzajemny szacunek, a w pamięci pozostają dobre wspomnienia. Przepełnia nas olbrzymia radość z tego powodu. Pragniemy, aby ten dzień dzisiejszy połączył nas jeszcze bardziej, byśmy wspólnie budowali naszą małą ojczyznę.

 Dziękujemy szanownym gościom za dobrą współpracę w ciągu minionych lat i obecnie:

1. Małgorzacie Węgrzyn – byłej wójt gminy Klucze, a obecnie przewodniczącej Rady Powiatu Olkuskiego i wszystkim radnym powiatowym 2. Józefowi Kaczmarczykowi – byłemu zastępcy Wójta Gminy Klucze 3. Kazimierzowi Ściążko – byłemu Wójtowi Gminy Klucze 4. Ilonie Szczęch – byłej zastępcy Wójta Gminy Klucze 5. Pawłowi Piasnemu – Staroście Powiatu Olkuskiego 6. Janowi Orkiszowi – wicestaroście Powiatu Olkuskiego 7. Janowi Książkowi – Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Olkuskiego. 8. Norbertowi Bieniowi – Wójtowi Gminy Klucze 9. Marcie Mędrek - Skarbnikowi Gminy Klucze 10. Bogdanowi Pasiowi– przewodniczącemu Rady Gminy Klucze i wszystkim radnym RG Klucze 11.Jarosławowi Polakowi – Kierownikowi i wszystkim pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Klucze 12. Mirosławowi Mackowi – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach i wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury

Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania pani sołtys Basi Wojnar i jej mężowi, za jej ogromne poświęcenie przy organizacji dzisiejszej uroczystości. Za wszystko serdecznie dziękuję      Halina Ładoń – radna wsi Rodaki

Rada Sołecka dziękuje za współpracę :

wszystkim mieszkańcom Rodak, za to że są z nami i darzą nas szacunkiem. Dziękujemy za wszelką pomoc, życzliwość i dobre słowo. Dziękujemy paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rodakach, szczególnie zaś dziękujemy przewodniczącej pani Alicji Jeziornej. Podziękowania przekazujemy strażakom z OSP Rodaki szczególne podziękowania przekazujemy prezesowi Józefowi Domagała.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować

Pani Ani Dudek - kierownikowi zespołu Rodaczanie, wspaniałej dyrygentce dzięki której Zespół Rodaczanie odnosi sukcesy. Bardzo serdecznie dziękuję akordeoniście Januszowi Gajowi, który pięknym graniem wzbogaca wartość artystyczną zespołu.  - Dziękuję wszystkim członkom zespołu Rodaczanie.

Szanowni Państwo!

Aby ta dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć, wiele osób poświęciło swój czas na przygotowania;

Dziękuję Paniom z Koła Gospodyń, które wykonały podczas dwutygodniowych spotkań piękne bibułowe malwy i maki, umyły okna w świetlicy i wyplewiły wszystkie skwerki wokół świetlicy.

Dziękuję Panom: Karolowi Majcher, Rafałowi Barczykowi, Szczepanowi Szczurkowskiemu za zbudowanie makiety dworskiego domu i studni z żurawiem we Dworze oraz Rafałowi Dąbrowskiemu za pomoc przy pracach.

Dziękuję serdecznie prezesowi OSP, który zaangażował całą swoją rodzinę do prac przy świetlicy. Razem z synem Piotrem wykosili cały plac gdzie dzisiaj gościmy, a żona Ania i syn Jacek posprzątali trawę.

Dziękuję panom: Jarosławowi Pasiowi, Mieczysławowi Binkowi, Jankowi Polakowi, Jackowi Burdzelowi, Adamowi Binkowi za prace przy montowaniu ławek, parawanu i banerów w amfiteatrze

Dziękuję Proboszczowi naszej parafii Ks. Jarosławowi Kwietniowi za promocję naszej uroczystości.

Dziękuję dyrekcji szkoły podstawowej i nauczycielom oraz rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci i za uświetnienie uroczystości

Dziękuję panu Przemysławowi Kani - konferansjerowi za prowadzenie imprezy i przygotowanie z dziećmi występu

Dziękuję bardzo serdecznie sponsorom naszej uroczystości: Staroście Powiatu Olkuskiego panu Pawłowi Piasnemu, Wójtowi Gminy Klucze Panu Norbertowi Bieniowi, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Panu Mirosławowi Mackowi, Pani Poseł Agnieszce Ścigaj, Zarządowi OSP Rodaki, Zarządowi KGW Rodaki, Halinie Ładoń – radnej, Przemysławowi i Mieczysławowi  Wojnar oraz darczyńcom: Państwu Agnieszce i Rafałowi Barczyk, Pani Ilonie Szczęch oraz Firmie pana Pietrzaka z Ryczówka   Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję.                  Barbara Wojnar – sołtys wsi Rodaki

 

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u