^Back To Top

Zawiadomienie !

Wójt Gminy Klucze zaprasza mieszkańców Gminy Klucze a w szczególności mieszkańców  sołectw Ryczówek, Rodaki Chechło na spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu planowanych linii kolejowych  nr 111,i 113 przedstawione w projekcie  dokumentu Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)

Spotkanie odbędzie się w dniu 09.03.2020 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury w Kluczach. Prosimy mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości,

UWAGA

Informuje się mieszkańców że termin płatności I raty podatku

leśnego, rolnego i od nieruchomości

upływa z dniem 15.03.2020r.

Odbiór gabarytów

Znalezione obrazy dla zapytania: gabaryty

Odbioru odpadów wielkogabarytowych

 w marcu 2020.

03.03.2020 – Rodaki

10.03.2020 – Ryczówek, GodawicaKolej przez Rodaki i gminę Klucze

Z wstępnych planów wynika, że przez gminę Bolesław i Klucz będą przebiegać linia kolejowe, a w konsekwencji rozbiórce poddanych zostanie ok. kilkanaście jak nie kilkadziesiąt  domów. Z jego analiz wynika, że w mniejszym lub większym stopniu poszkodowanych zostanie prawie spora część mieszkańców gminy Klucze . Mieszkańcy boją się także, że nowe korytarze kolejowe sparaliżują ruch na lokalnych drogach, bo będą je przecinać w co najmniej kilku miejscach. Wyliczają, że biorąc pod uwagę planowaną częstotliwość kursów pociągów, rogatki na drogach będą częściej zamknięte niż otwarte.

 

 

http://www.rodaki.pl/temp/Ciag_7_linia_111_113/Ciag_7_linia_111i113_arkusz_1_z_3.png

http://www.rodaki.pl/temp/Ciag_7_linia_111_113/Ciag_7_linia_111i113_arkusz_2_z_3.png

http://www.rodaki.pl/temp/Ciag_7_linia_111_113/Ciag_7_linia_111i113_arkusz_3_z_3.png

http://www.rodaki.pl/temp/Ciag_7_linia_111_113/Ciag_7_linia_111i113_legenda.png

 

Spotkanie informacyjne w Bolesławiu: https://www.facebook.com/KurierOlkuski/videos/623551301777649/

 

Kolej przez Rodaki - Formularz do zgłaszania uwag.

Proszę o zapoznanie się ze szczegółami oraz złożenie uwag (poprzez stronę internetową) do korytarza nowej linii kolejowej biegnącej przez Rodaki planowanej w ramach inwestycji CPK. 
Plan u dołu artykułu .
Opis linii biegnącej przez Rodaki "Ciąg nr 7 linia kolejowa nr 111 i 113"  wg.  "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji CPK "
"6.5.8.3.5
Nowe linia nr 111(Biała Błotna Chełmek) i 113 (Katowice Kraków), Węzeł Małopolsko-Śląski oraz połączenie Węzła i Dąbrowy Górniczej
Opisany poniżej proponowany korytarz nowych linii kolejowych przedstawiony jest graficznie na mapie w załączniku1. A to link     https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k07
Korytarz odgałęzia się na południe od linii nr 4 (CMK) w rejonie Zawady Pilickiej i Białej Błotnej. Biegnie na południowy zachód, przez rejon Zawiercia i Ogrodzieńca do okolic Olkusza i Dąbrowy Górniczej, gdzie przewidywane jest powstanie Węzła Małopolsko-Śląskiego. W Węźle rozgałęzia się w trzech kierunkach:na wschód, wzdłuż drogi krajowej nr 94 do Krakowa,na południowy zachód, przez rejon Jaworzna i Chrzanowa do włączenia w istniejącą linię nr 93 (Trzebinia -Zebrzydowice) w rejonie Chełmka,na zachód, przez Sosnowiec do Katowic."

Prosimy o wpisywanie swoich uwag i zastrzeżeń do przebiegu korytarza kolei na formularzu na stronie poniżej.

https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej 
Na tym formularzu należy
Z pola   "Nr ciągu i linii kolejowej, do których odnosi się uwaga"  wybrać    "Ciąg nr 7 linia kolejowa nr 111 i 113" 
w polu    "Nr arkusza, do którego odnosi się uwaga"    należy wpisać     "nr 1"  
w następne pola należy wpisać swoje uwagi, opcjonalnie propozycje, uzasadnienie, wymagane dane  i wysłać.


 

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u