^Back To Top

Sprawozdawcze zebranie KGW

W sobotę 21 lutego o godzinie 17.00, w rodackiej  świetlicy "Zielone Wzgórza" przy ul. Strażackiej 7 /przy remizie  OSP/  odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Gospodyń Wiejskich z Rodak. Alicja Jeziorna - przewodnicząca powitała członkinie i członków  KGW, oraz zaproszonych gości, radną Halinę Ładoń, Barbarę Wojnar -sołtysa, prezesa OSP Rodaki - Józef Domagałę, Naczelnika OSP Rodaki - Radosława Karolczyka, Dyrektor Szkoły w Rodakach Renatę Niepsuj, proboszcza parafii Rodaki ks. Jarosława Kwietnia oraz przedstawicieli zespołu "Rodaczanie". Przewodnicząca odczytała sprawozdanie z działań minionego roku. W 2014 roku Koło było bardzo aktywne. Przeprowadzono kilka szkoleń.

Panie brały udział we wszystkich organizowanych dla kół spotkaniach, konkursach, kiermaszach, jarmarkach. Uczestniczyły w Konsultacjach Społecznych organizowanych na terenie gminy Klucze. Realizowały razem z rodackimi organizacjami kilka projektów, które zaowocowały pozyskaniem potrzebnego sprzętu do świetlicy. Były też samodzielnymi autorami i realizatorkami dwóch projektów z programu LGD. Uczestniczyły w obrzędach świąt kościelnych oraz miejscowych i środowiskowych uroczystościach. Wszystkie sprawozdania  za 2014 rok zostały przyjęte bez zastrzeżeń. Z racji rezygnacji z funkcji sekretarza pani Celiny Ściążko, jednogłośnie  na to stanowisko wybrana została Elżbieta Majewska. Przewodnicząca podziękowała członkom i miejscowym organizacjom za owocną współpracę. Zebranie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze przy pysznym poczęstunku przygotowanym przez panie z KGW.

 

Barbara Wojnar – sołtysem wsi Rodaki

 

W zebraniu wiejskim 17 lutego 2015r. zwołanym przez Wójta Gminy uczestniczyło 65 osób. Na kolejną kadencję 2015-2019 Mieszkańcy wsi Rodaki powierzyli funkcję sołtysa Barbarze Wojnar, uczestnicy oddali na tę kandydaturę swój głos.

 

Zebranie Wiejskie rozpoczęło się w drugim terminie z uwagi na niewystarczającą frekwencję - 65 osób, a według liczby uprawnionych do głosowania w Rodakach odpowiednia liczba uczestników zebrania to 77 osób. Dlatego była konieczność przesunięcia terminu o 30 minut. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Klucze – Norbert Bień oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Justyna Adamik i Jacek Sierka, którzy przywieźli ze sobą sprzęt – komputer i drukarkę co w znacznym stopniu ułatwiło i usprawniło przeprowadzenie wyborów.

Głównym celem Zebrania Wiejskiego był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. Na początku zebrania, po przywitaniu przez panią Sołtys gości i mieszkańców, wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Piotr Domagała oraz protokolanta Halinę Ładoń. Wybrano również komisję skrutacyjną niezbędną do przeprowadzenia wyborów, w skład komisji weszli: Jagoda Ludwikowska, Piotr Konieczny i Bartek Trzewiczek.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeszły bardzo sprawnie. Barbara Wojnar była jedynym kandydatem na Sołtysa. Do Rady Sołeckiej wybrano 10 osób zgodnie z wcześniej podjętą uchwałę. W skład Rady Sołeckiej weszli: Jarosław Paś, Lidia Gamrot, Tomasz Oczkowski, Alicja Jeziorna, Józef Domagała, Mieczysław Binek, Grażyna Ludwikowska, Jacek Burdzel, Władysław Trzewiczek, Rafał Barczyk.

Kolejnym punktem zebrania było wystąpienie Wójta Gminy, który przekazał informacje o najważniejszych sprawach dotyczących gminy. Poinformował o kosztach budowy drogi powiatowej Cieślin – Rodaki Dwór, informując jednocześnie, że jest realny wkład własny z budżetu gminy w kwocie 3.600.000 w rozbiciu na 3 lata. Dokumentacja dotycząca tego zadania znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim i oczekuje na akceptację. Pan Wójt mówił też o nowej perspektywie finansowej dotyczącej alternatywnych źródeł energii. Gmina Klucze będzie składać wniosek wspólnie z inną gminą. Mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie 90% do np. wymiany pieców, docieplenia budynków itp. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali do wypełnienia ankiety w tej sprawie. Wójt wspomniał także między innymi o : planach zamknięcia kopalni ZGH i o problemach z wodą, o tworzeniu na nowo studium zagospodarowania przestrzennego, o pomyśle utworzenia stanowiska inkasenta, który zbierałby należności za śmieci.  Były też pytania z sali skierowane do pana Wójta. Zebranie trwało 2 godziny.

 

                                                                                                                                              Halina Ładoń

 

 

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ankieta dla mieszkańcow

Gmina Klucze podejmie starania o pozyskanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć mających na celu ograniczenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji i ochronę powietrza. Przed aplikowaniem o środki zewnętrzne zostanie opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Klucze. W związku z tym, Wójt Gminy Klucze Norbert Bień zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie przygotowanej ankiety - jej druk znajduje się w załączniku do pobrania na dole strony www.gmina-klucze.pl  . Zapraszamy również do wejścia w zakładkę Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – ochrona powietrza, która znajduje się w menu  www.gmina-klucze.pl   /po lewej stronie. /

Dzień Seniora w Rodakach

21 stycznia 2015 r. w remizie OSP Rodaki odbył się Dzień Seniora, zorganizowany przez sołtysa i Radę Sołecką oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Rodak.Na spotkanie zaproszeni byli seniorzy 60+ i osoby samotne. Z zaproszenia skorzystało ponad sześćdziesięciu mieszkańców naszej miejscowości. Przybyli też zaproszeni goście. Wśród nich wójt Norbert Bień, proboszcz parafii Rodaki ks. Jarosław Kwiecień, przewodniczący Rady Gminy Bogusław Paś oraz radna Halina Ładoń, którzy po powitaniu prze sołtysa Barbarę Wojnar złożyli życzenia seniorom zdrowia, długich lat życia oraz zadowolenia z najbliższych. Jak zaznaczył wójt uroczystość ta jest niewątpliwie okazją podziękowania wszystkim Seniorom za lata pracy i doświadczeń, które teraz dla młodszych pokoleń są cenną nauką, oraz powodem wyrażania szacunku wobec nich. Tego wieczoru przybyli seniorzy mogli się razem spotkać, porozmawiać i wspólnie obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez zespół „Rodaczanie”, „TESAMEE”, kabaret „Trzy po trzy, a później pobiesiadować i pośpiewać. Smaczny poczęstunek i miłą obsługę, przygotowały panie z KGW Rodaki, a nad nagłośnieniem uroczystości czuwali druhowie OSP.

 Podziękowanie:

Sołtys Rodak Barbara Wojnar, Rada Sołecka składa serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu Dnia Seniora Kole Gospodyń Wiejskich i druhom OSP, Zespołom wokalnym Rodaczanie" i „TESAMEE”, kabaretowi „Trzy po trzy” za występy a seniorom i gościom za przybycie na uroczystość.

 

 

 

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u