^Back To Top

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przerwa w dostawie wody - 21 marzec - sobota


Przerwa w dostawie wody  w dniu  21.03.2015 r. ( Sobota)  od. 6.00 do godz. 22.00


    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z prowadzeniem robót na sieci magistralnej w Kluczach – Malinka, wystąpi przerwa w dostawie wody dla Odbiorców miejscowości Chechło, Golczowice, Godawica, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Hucisko, Ryczówek, Rodaki, a dla rejonu Klucze ul. Zawierciańska oraz Klucze – Osada mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

W Rodakach posadzimy Dąb Pamięci

Kilka lat temu powstał program KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, którego celem jest uczczenie pamięci bohaterów zbrodni katyńskiej. Ma on na celu przywrócenie zbiorowej, pokoleniowej pamięci o 21 857 oficerach Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Straży Granicznej i więziennej, zamordowanych przez NKWD na rozkaz Stalina.  Pamięć tę mają zagwarantować posadzone dla każdego zamordowanego Dęby Pamięci, które jako żywe pomniki, mają przypominać o tragicznych losach Ojczyzny. W kwietniu 2015 roku będziemy obchodzić 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. 
Ta inicjatywa poświęcona stalinowskiej zbrodni ma też swój historyczny wątek w Rodakach.
Otóż z Rodak pochodził Jan Chwist, który został wywieziony, a następnie zamordowany w Katyniu. Pragniemy więc, tak jak inni w Polsce i wielu krajach, uczcić pamięć o naszym mieszkańcu, który zginął tylko dlatego, że kształcił się w policji państwowej. Pragniemy również uczcić pamięć kilkunastu mieszkańców Rodak, którzy zginęli w różnych okolicznościach w czasie II wojny światowej. Przygotowana będzie ku ich pamięci tablica pamiątkowa z ich nazwiskami. Zarówno Dąb Pamięci jak też tablica znajdą swoje miejsce na placu kościelnym przy kościele parafialnym. Mamy nadzieję, że wizyta w Rodakach JE Ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka w dniu 26 kwietnia 2015 r. będzie okazją do poświęcenia przez Ks. Biskupa tych historycznych pamiątek.
W tym dniu odbędzie się również krótka prelekcja historyka IPN, będzie także możliwość obejrzenia wystawy o zbrodni katyńskiej, która będzie prezentowana w świetlicy ZIELONE WZGÓRZA przy OSP w Rodakach w dniach od 20 kwietnia do 4 maja 2015 r. Szczegóły będą podane w późniejszym terminie.                                                                      Halina Ładoń.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Informuje się mieszkańców Rodak, że termin płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości upływa z dniem

16.III. 2015 r.

Nakazy podatkowe można odebrać i dokonać płatności u sołtysa Rodak codziennie najlepiej w godz 10.00- 12.00  i od 16.00 - 18.00

Sprawozdawcze zebranie KGW

W sobotę 21 lutego o godzinie 17.00, w rodackiej  świetlicy "Zielone Wzgórza" przy ul. Strażackiej 7 /przy remizie  OSP/  odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Gospodyń Wiejskich z Rodak. Alicja Jeziorna - przewodnicząca powitała członkinie i członków  KGW, oraz zaproszonych gości, radną Halinę Ładoń, Barbarę Wojnar -sołtysa, prezesa OSP Rodaki - Józef Domagałę, Naczelnika OSP Rodaki - Radosława Karolczyka, Dyrektor Szkoły w Rodakach Renatę Niepsuj, proboszcza parafii Rodaki ks. Jarosława Kwietnia oraz przedstawicieli zespołu "Rodaczanie". Przewodnicząca odczytała sprawozdanie z działań minionego roku. W 2014 roku Koło było bardzo aktywne. Przeprowadzono kilka szkoleń.

Panie brały udział we wszystkich organizowanych dla kół spotkaniach, konkursach, kiermaszach, jarmarkach. Uczestniczyły w Konsultacjach Społecznych organizowanych na terenie gminy Klucze. Realizowały razem z rodackimi organizacjami kilka projektów, które zaowocowały pozyskaniem potrzebnego sprzętu do świetlicy. Były też samodzielnymi autorami i realizatorkami dwóch projektów z programu LGD. Uczestniczyły w obrzędach świąt kościelnych oraz miejscowych i środowiskowych uroczystościach. Wszystkie sprawozdania  za 2014 rok zostały przyjęte bez zastrzeżeń. Z racji rezygnacji z funkcji sekretarza pani Celiny Ściążko, jednogłośnie  na to stanowisko wybrana została Elżbieta Majewska. Przewodnicząca podziękowała członkom i miejscowym organizacjom za owocną współpracę. Zebranie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze przy pysznym poczęstunku przygotowanym przez panie z KGW.

 

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u