^Back To Top

Dziedzictwo kulturowe wsi Rodaki w okresie 25-lecia.

 

Co zrobiliśmy w ramach projektuDzialajLokalnie.jpg - 490.63 kb logo_PAFW.jpg - 69.17 kb logo_SFOK.jpg - 691.41 kb logoARFP.jpg - 116.15 kb

 

Koło Gospodyń Wiejskich przy współpracy Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna wraz z innymi organizacjami wsi Rodaki realizuje projekt pt. „Dziedzictwo kulturowe wsi Rodaki w okresie 25 –lecia” nagrodzony przez Forum Oświatowe w Kluczach w ramach programu Działaj Lokalnie. W ramach projektu zorganizowano w miesiącu sierpniu i wrześniu br. łącznie 10 godzin warsztatów dla kobiet. Były to warsztaty artystyczne oparte na działaniach rękodzielniczych: tworzenie dekoracji z wikliny, wykonywanie różnego rodzaju przedmiotów dekoracyjnych z wikliny papierowej oraz dekoracja naczyń metodą decoupage. Podczas warsztatów wykonany został również wieniec dożynkowy.

Zakupione zostały w ramach dofinansowania 3 stoły i 12 krzeseł oraz 3 szafy (w tym jedna częściowo dofinansowania ze środków własnych). Obecnie szafy są skręcane i montowane przez strażaków. Już wkrótce stworzone będzie miejsce, gdzie gromadzone będą wszystkie pamiątki i dokumenty. Pragniemy stworzyć małe archiwum, w którym zgromadzone będą kroniki dotyczące naszej miejscowości, płyty i dyplomy dokumentujące osiągnięcia wsi Rodaki na przestrzeni lat. Zgromadzimy również prace wykonane przez kobiety podczas warsztatów.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za otrzymaną dotację, gdyż mogliśmy dokonać tak wiele. Wiele też pracy włożyliśmy sami. Dotacja pozwoliła zrealizować nasze marzenia. Projekt jest nadal realizowany.

Halina Ładoń

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

OGŁOSZENIE

 Sołtys i Rada Sołecka zaprasza mieszkańców Rodak

na

ZEBRANIE  WIEJSKIE

 które odbędzie się w dniu

 24.09.2014 r. /środa/

 w świetlicy wiejskiej w Rodakach

I termin 17:30 (10% uprawnionych do głosowania)
II termin 18:00 (zebranie ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców)

 

Tematem zebrania będzie: uchwalenie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2015 i sprawy bieżące wsi.

Środki z funduszu przeznacza się na realizację tylko takich przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Mogą to być m.in. inicjatywy służące poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska, zadania z dziedziny kultury i sportu masowego. Z funduszu sołeckiego można sfinansować budowę i remonty dróg, chodników, boisk, placów zabaw, kąpielisk, wodociągów i kanalizacji, oświetlenia placów publicznych, renowację zabytków.

 

Podatek leśny i gruntowy.

U W A G A !!!

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZE ŻE TERMIN PŁATNOŚCI IV RATY PODATKU

   ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚĆI UPŁYWA Z DNIEM 15.IX.2014 r

Płatności podatku można dokonać u sołtysa codziennie

- najlepiej w godz. 10 00 -12 00 i 1600 - 1800

Sołtys wsi Rodaki Barbara Wojnar  


Wojciech Kossak i Rodaki

 

 "Wojciech  Kossak na Szlaku  I  Wojnie Światowej."

 

 

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie OSP Rodaki projektu dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu pt. „Wojciech Kossak na Szlaku I Wojny Światowej” została opracowana prezentacja dotycząca obrazów Rodaki Olkuskie - Refugium Dolentium - Po Bitwie Wojciecha Kossaka. Prezentacja przybliża postać wielkiego malarza służącego w legionach w latach 1914-1915 na ziemi olkuskiej, przedstawia jego obrazy dotyczące tej okolicy na której  przebywał służąc w Legionach. Prezentację tą mieli sposobność oglądnąć w dniu 3 września w Kluczach uczestnicy spotkania w Kawiarence Patriotycznej "Pod Maciejówką" z projektu PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ na który zaproszenie otrzymali realizatorzy projektu o Kossaku.
O trzech obrazach przedstawiających scenę z I wojny światowej pod obeliskiem św. Antoniego w Rodakach, gdzie  Wojciech Kossak wraz z legionistami odpoczywał po krwawych bojach, można poczytać w  książce Jerzego Rosia "Nieznany ślad Wielkiej Wojny. Rodaki Olkuskie 1914"

 

 

 

 

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u