W dniu 11 lutego 2020 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach odbyło się coroczne zebranie Walne Koła Gospodyń Wiejskich z Rodak. Zebranie miało charakter sprawozdawczy, podsumowujący działalność za 2019 rok. Przybyły na niego 42 członkinie Koła, które wysłuchały sprawozdań za miniony rok i udzieliły absolutorium zarządowi na następny okres działalności. Zaszły też zmiany w składzie Zarządu Koła. Alicja Jeziorna z przyczyn osobistych zrezygnowała z pełnienia funkcji vice-przewodniczącej.  Po przeprowadzonych wyborach uzupełniających vice-przewodniczącą została Bogusława Sosnowska 


Skład zarządu przedstawia się następująco:
Barbara Wojnar - przewodnicząca
Bogusława Sosnowska - vice-przewodnicząca
Lidia Gamrot - skarbnik
Elżbieta Paś  -  protokolant

 

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy całemu zarządowi.