W sobotę 3 lutego w świetlicy wsi Rodaki, odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Gospodyń Wiejskich z Rodak.
W spotkaniu tym uczestniczyło 29 członkiń, oraz zaproszeni goście. W wyniku wyborów został zmieniony zarząd Związku.

Przewodniczącą została wybrana Barbara Wojnar,

I Wice-Przewodniczącą została Alicja Jeziorna,

Skarbnikiem została wybrana Lidia Gamrot
 
funkcję Sekretarza pełniła będzie Elżbieta Paś
.
Nowemu zarządowi życzymy owocnej pracy przez następne cztery lata.