^Back To Top

Rusza program Moja Woda.

Oczko wodne dla każdego. Obietnica prezydenta może spowodować ...  Jest to kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na łagodzenie skutków suszy w Polsce przeznaczono 100 mln złotych. Z programu Moja Woda, będzie można otrzymać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.„Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach.
   

programu Moja Woda, będzie można otrzymać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.„Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych”- powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 roku.

Zmiana numeru telefonu do rejestracji w poradni w Kluczach

Powiększ zdjęcie NZOZ Zdrowie w Kluczach informuje o zmianie numeru telefonu do rejestracji do poradni. Obowiązujące numery to: 32 6428413, 660287460 – rejestracja chorych, 660287471- rejestracja dzieci zdrowych. Na stronie internetowej NZOZ Klucze mogą Państwo zapoznać się z wszystkimi obowiązującymi zasadami obsługi pacjentów w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K


Zarząd Powiatu w Olkuszu informuje, że powiat olkuski otrzymał 50% dofinansowania w wysokości 6 057 768,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00, odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00)w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny.
Dziękujemy ministrowi i posłowi ziemi olkuskiej Panu Jackowi Osuchowi za wsparcie i pomoc w pozyskaniu dofinansowania.
Za przychylność dziękujemy ministrowi infrastruktury Panu Andrzejowi Adamczykowi oraz wojewodzie małopolskiemu Panu Piotrowi Ćwikowi.
Zarząd Powiatu składa również podziękowania dla wójta Gminy Klucze Panu Norbertowi Bieniowi za współpracę i pisemną deklarację finansowania 60 % udziału po stronie samorządowej.
https://www.facebook.com/photo?fbid=2469523300026729&set=pcb.2469524160026643
 Rząd ogłosił NOWY plan budowy dróg ekspresowych i autostrad. Oto ...

Uwaga - zagrożenie pożarowe w lasach

Pożary w Australii - katastrofa klimatyczna i festiwal fake newsów W związku z występowaniem na terenie województwa małopolskiego III stopnia zagrożenia pożarowego w lasach w celu uniknięcia niepowetowanych strat środowiska naturalnego w wyniku mogącego powstać pożaru, władze Gminy Klucze apelują o rozwagę, rozsądek oraz zastosowanie się do niżej wymienionych zasad podczas przebywania na obszarach leśnych.

 

RSZOK czynny raz w tygodniu.

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie ...
 

Informujemy, że w związku z ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii,
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Kluczach jest czynny jeden raz
w tygodniu – w CZWARTKI
od godz. 10.00 do godz. 17.00

 

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u