^Back To Top

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

OGŁOSZENIE

 Sołtys i Rada Sołecka zaprasza mieszkańców Rodak

na

ZEBRANIE  WIEJSKIE

 które odbędzie się w dniu

 24.09.2014 r. /środa/

 w świetlicy wiejskiej w Rodakach

I termin 17:30 (10% uprawnionych do głosowania)
II termin 18:00 (zebranie ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców)

 

Tematem zebrania będzie: uchwalenie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2015 i sprawy bieżące wsi.

Środki z funduszu przeznacza się na realizację tylko takich przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Mogą to być m.in. inicjatywy służące poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska, zadania z dziedziny kultury i sportu masowego. Z funduszu sołeckiego można sfinansować budowę i remonty dróg, chodników, boisk, placów zabaw, kąpielisk, wodociągów i kanalizacji, oświetlenia placów publicznych, renowację zabytków.

 

Podatek leśny i gruntowy.

U W A G A !!!

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZE ŻE TERMIN PŁATNOŚCI IV RATY PODATKU

   ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚĆI UPŁYWA Z DNIEM 15.IX.2014 r

Płatności podatku można dokonać u sołtysa codziennie

- najlepiej w godz. 10 00 -12 00 i 1600 - 1800

Sołtys wsi Rodaki Barbara Wojnar  


Wojciech Kossak i Rodaki

 

 "Wojciech  Kossak na Szlaku  I  Wojnie Światowej."

 

 

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie OSP Rodaki projektu dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu pt. „Wojciech Kossak na Szlaku I Wojny Światowej” została opracowana prezentacja dotycząca obrazów Rodaki Olkuskie - Refugium Dolentium - Po Bitwie Wojciecha Kossaka. Prezentacja przybliża postać wielkiego malarza służącego w legionach w latach 1914-1915 na ziemi olkuskiej, przedstawia jego obrazy dotyczące tej okolicy na której  przebywał służąc w Legionach. Prezentację tą mieli sposobność oglądnąć w dniu 3 września w Kluczach uczestnicy spotkania w Kawiarence Patriotycznej "Pod Maciejówką" z projektu PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ na który zaproszenie otrzymali realizatorzy projektu o Kossaku.
O trzech obrazach przedstawiających scenę z I wojny światowej pod obeliskiem św. Antoniego w Rodakach, gdzie  Wojciech Kossak wraz z legionistami odpoczywał po krwawych bojach, można poczytać w  książce Jerzego Rosia "Nieznany ślad Wielkiej Wojny. Rodaki Olkuskie 1914"

 

 

 

 

TURNIEJ SIATKOWY

 

 

           UKS  „Małopolanie”  w  Rodakach zaprasza nieformalne drużyny (mogą być mieszane) do udziału w turnieju piłki siatkowej.

Turniej odbędzie się 03.08.2014r. /niedziela/ od godz. 14.00 na boisku przy Szkole Podstawowej w Rodakach.  Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane przed turniejem.

 

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u