^Back To Top

Kolej przez Rodaki - Formularz do zgłaszania uwag.

Proszę o zapoznanie się ze szczegółami oraz złożenie uwag (poprzez stronę internetową) do korytarza nowej linii kolejowej biegnącej przez Rodaki planowanej w ramach inwestycji CPK. 
Plan u dołu artykułu .
Opis linii biegnącej przez Rodaki "Ciąg nr 7 linia kolejowa nr 111 i 113"  wg.  "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji CPK "
"6.5.8.3.5
Nowe linia nr 111(Biała Błotna Chełmek) i 113 (Katowice Kraków), Węzeł Małopolsko-Śląski oraz połączenie Węzła i Dąbrowy Górniczej
Opisany poniżej proponowany korytarz nowych linii kolejowych przedstawiony jest graficznie na mapie w załączniku1. A to link     https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k07
Korytarz odgałęzia się na południe od linii nr 4 (CMK) w rejonie Zawady Pilickiej i Białej Błotnej. Biegnie na południowy zachód, przez rejon Zawiercia i Ogrodzieńca do okolic Olkusza i Dąbrowy Górniczej, gdzie przewidywane jest powstanie Węzła Małopolsko-Śląskiego. W Węźle rozgałęzia się w trzech kierunkach:na wschód, wzdłuż drogi krajowej nr 94 do Krakowa,na południowy zachód, przez rejon Jaworzna i Chrzanowa do włączenia w istniejącą linię nr 93 (Trzebinia -Zebrzydowice) w rejonie Chełmka,na zachód, przez Sosnowiec do Katowic."

Prosimy o wpisywanie swoich uwag i zastrzeżeń do przebiegu korytarza kolei na formularzu na stronie poniżej.

https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej 
Na tym formularzu należy
Z pola   "Nr ciągu i linii kolejowej, do których odnosi się uwaga"  wybrać    "Ciąg nr 7 linia kolejowa nr 111 i 113" 
w polu    "Nr arkusza, do którego odnosi się uwaga"    należy wpisać     "nr 1"  
w następne pola należy wpisać swoje uwagi, opcjonalnie propozycje, uzasadnienie, wymagane dane  i wysłać.


 

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u