^Back To Top

Rodaki w konkursie „Niezwykła wieś Małopolska”

Pierwsza oficjalna

wizytacja przedstawicieli

Urzędu Marszałkowskiego

w Krakowie

w Rodakach w związku z

udziałem wsi w konkursie

„Niezwykła wieś

Małopolska”

 

Konkurs został ogłoszony po raz drugi. W 2017r. Rodaki również zgłosiły swój udział ale niestety nie udało się. W bieżącym roku Wójt Gminy Klucze Norbert Bień ponownie zgłosił wieś Rodaki do konkursu. Zasadą jest, że tylko jedna wieś z danej gminy może być zgłoszona przez wójta. 20 kwietnia br. minął ostateczny termin składania dokumentów, które wymagały ogromnej pracy. Czekaliśmy z niecierpliwością na wynik pierwszego etapu konkursu i okazało się, że wieś Rodaki przeszła do drugiego etapu.

 Analiza bardzo bogatej dokumentacji fotograficznej, opisowej, prezentacji filmowej, dowodowej złożonej do konkursu była podstawą do oceny w I etapie.

II etap to wizytacja Rodak przez przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, która miała miejsce 25 maja br. i ostateczne zatwierdzenie już konkretnych miejsc przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Walka jest bardzo trudna, gdyż chodzi o spore pieniądze. I nagroda to kwota 60 tys. zł, II- 50 tysięcy, III – 40 tysięcy, a trzy wyróżnienia po 30 tysięcy zł.

Teraz czekamy na wyniki końcowe.

Wizytacja była stresująca, ale mamy nadzieję, że wypadła dobrze. Wizytowali przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Geodezji z Dyrektorem Departamentu Włodzimierzem Okrajkiem oraz Jacek Soska przedstawiciel Sejmiku Województwa. Goście zwiedzili park we Dworze wraz z historycznym przystankiem, kościółek św. Marka, Izbę Regionalną na ul. Poprzecznej, podziwiali wysoki standard świetlicy Zielone Wzgórza, podziwiali czystość wsi, piękną zieleń wokół budynków publicznych, czyste chodniki, dorobek kulturalny wsi, dokumentację i kroniki, prace twórcze KGW, działalność Zespołu Rodaczanie. W czasie wizytacji obecni byli: Halina Ładoń, Barbara Wojnar, Elżbieta Majewska i Proboszcz ks. Jarosław Kwiecień.

 Kilka słów o konkursie, które znajdują się na stronie internetowej Małopolaskiego Urzędu Marszałkowskiego:

 

„Głównym celem jest wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie pracują na rzecz atrakcyjności małopolskiej wsi. Oceniana będzie estetyka, utrzymanie ładu przestrzennego danej miejscowości oraz działania na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Będą również ważne lokalne inicjatywy, które pomagają wzmocnić tożsamość lokalną, integrują mieszkańców, a także kształtują świadomość patriotyczną i historyczną.

Ponadto tytuły zdobyte w 2018r. W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości – będą dowodem na kierowanie się przez ich mieszkańców i gospodarzy zasadą czerpania z przeszłości dla przyszłości jak określa program „Małopolska. Moja wolność”.

 

W oczekiwaniu na wyniki pragniemy podziękować wszystkim Mieszkańcom Rodak, za wszelkie aktywności. Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi, za to, że nas docenił i zgłosił nasze sołectwo dając nam pewnego rodzaju szansę. Dziękujemy również pani Joasi Smentek z Urzędu Gminy za wszelką pomoc.

Halina Ładoń - radna i Barbara Wojnar - sołtys

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u