^Back To Top

Zespół RODACZANIE

Kolejne próby utwierdzały nas w przekonaniu, że powstaje coś, o czym myśleliśmy
od dawna, powstaje zespół, który mamy nadzieję skupi jeszcze szersze grono mieszkańców,
a którego nazwa nie może być inna, jak pochodząca od nazwy naszej miejscowości.

Koncert Kolęd odbył się w niedzielę 29 stycznia 2012r. w domu kultury PAPIERNIK
w Kluczach. Ach cóż to był za koncert! Wystąpiło sześć zespołów, wśród nich nasz zespół RODACZANIE. W jego składzie 16 pań i 12 panów, łącznie 28 osób. Śpiewane kolędy nie należały do ogólnie znanych, zespół zaśpiewał je doskonale, na głosy, przy akompaniamencie akordeonu. Byliśmy pod wrażeniem, pod wrażeniem była też widownia domu kultury ok. 300 osób. Komentarze po występach były niezwykle ciepłe, otrzymaliśmy wiele gratulacji. Ludzie nie mogli uwierzyć, że zespół istnieje niecały miesiąc i odbył tylko cztery próby przed oficjalnym występem. Pierwszy udany występ był bodźcem do dalszych działań. Utworzono w niedługim czasie grupę teatralną. W lutym 2012r grupa teatralna w składzie: Leokadia Wesołowska, Halina Siordek, Eugenia Bretner, i Grzegorz Binek wystąpiła w Domu Kultury w Kluczach na Przeglądzie Teatrów Ludowych i Kabaretów. Kabaret z Rodak zaprezentował scenki: „Warszawska Pani”, i „Szła babeczka do laseczka”. Zespół otrzymał wówczas pierwszy dyplom i nagrodę. Grupę przygotowała instruktor GOK w Kluczach pani Justyna Gomułka-Błaszczyk

W okresie letnim 2012r. realizowany był w Rodakach projekt pt. „Kobiety do dzieła” w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizacja tego projektu pozwoliła wykorzystać potencjał zarówno kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich jak również członków Zespołu, gdyż uświetniał on organizowane w ramach projektu „Przystanki biesiadne”. Seniorzy bawili się świetnie, była okazja pokosztować tradycyjnych potraw, posłuchać dobrej muzyki i pośpiewać. W ramach tych wspólnych spotkań powstało wiele nowych pomysłów, zrodziły się nowe inicjatywy. W maju 2012r udało się zaprosić do zespołu instruktorkę, panią Annę Dudek która zespół odmieniła, wprowadzając nowe zasady i nowe utwory. Wówczas nastąpiły w zespole pewne zmiany. Odeszły panie: Irena Lelakowska, Cecylia Ściążko, Danuta Leśniak, Irena Krzykawska i Emilia Leśniak, Leokadia Wesołowska w ich miejsce przyszły panie: Magdalena Rutkowska, Ilona Bretner, Barbara Leśniak, Elżbieta Majewska. Obecnie (od 2016r.)w Zespole śpiewa 14 pań. Panów jest dziewięciu: Józef Domagała, Jarosław Paś, Mieczysław Binek, Jacek Ścigaj, Grzegorz Binek, Piotr Domagała, Stanisław Pandel, Mateusz Pijet, Janusz Gaj.

Kolejne występy miały miejsce podczas lokalnych oraz gminnych imprez. Zespół uświetnił też swoim występem Małopolskie Dożynki Wojewódzkie, które odbywały się w Rodakach 8 września 2013r.

Od sierpnia 2013r. realizowane były w Rodakach dwa projekty grantowe. Realizatorem projektu pt. „Niech płynie pieśń wesoła” był zespół Rodaczanie, projekt nagrodzony w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Otrzymana dotacja pozwoliła na zakup mikrofonów dla zespołu i wydanie folderu promującego zespół. Drugi projekt „Jest takie miejsce – wszystko dla seniorów” realizowało Stowarzyszenie Jurajska Wioska Rodaki. W ramach tego projektu nagrodzonego w konkursie organizowanym przez Urząd Gminy Klucze zakupiono filiżanki i inne naczynia porcelanowe, które przydatne są podczas spotkań integracyjnych. Przystanki biesiadne jak też inne spotkania pozwoliły bardziej zintegrować mieszkańców wsi. Dostrzegliśmy, że stworzyliśmy nową formę kulturalnego spędzania wolnego czasu, wykorzystaliśmy zasoby mieszkańców, poszukujemy nadal ludzi chętnych do współpracy.

Od października 2013r. Zespół Rodaczanie przygotowywał się do występu, który miał się odbyć w Domu Kultury w Olkuszu, aby w grudniu wziąć udział w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Fundację Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Będzinie. Współorganizatorami I etapu były: Związek Polaków na Białorusi oraz Związek Polaków na Ukrainie. Zespół Rodaczanie zajął III miejsce w kategorii chórów mieszanych. Zgłoszeń do konkursu było bardzo wiele. Zespół Rodaczanie miał 3630 numer zgłoszenia.

Drugim ważnym wydarzeniem dla zespołu był udział w Spotkaniu Opłatkowym Strażaków woj. małopolskiego w grudnia 2013r. z udziałem JE Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz władz centralnych ZG ZOSP, Marszałka Województwa i Wojewody oraz wielu innych gości w tym kilku parlamentarzystów. Zespół pojechał do Krakowa na zaproszenie Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Edwarda Siarki. Zespół zaśpiewał dwanaście kolęd w bardzo ciekawych nowych aranżacjach. Na te spotkania opłatkowe Zespół zapraszany jest corocznie.

Każdego roku w parafialnym kościele w Rodakach, w wigilię, pół godziny przed uroczystą Pasterką w bardzo pięknej scenerii, przy choinkach i świecach, odbywa się piękny koncert Zespołu Rodaczanie ostatnio również Zespołu Teesame. Każdorazowo Kościół jest wypełniony po brzegi, na koncert przybywają mieszkańcy z wielu miejscowości gminy.

Mieszkańcy Rodak są dumni, że zespół robi postępy. Zespół to wielopokoleniowa grupa, wszyscy wzajemnie się szanują, członkowie zespołu czują wzajemną sympatię, jest to piękne. Wiele ciepła i pozytywnej energii wnosi Pani Ania Dudek, nieoceniona dyrygentka, dzięki której systematycznie poprawiają się umiejętności wokalne członków zespołu. Jest też nieoceniona, bardzo ważna dla zespołu druga osoba – Pan Janusz Gaj akordeonista, któremu zawdzięczamy oprawę muzyczną. Drugi akordeonista Mieczysław Kumela z pewnych osobistych powodów nie uczestniczy w próbach.

W 2013r. wydany został dzięki dotacji otrzymanej ze środków programu Działaj Lokalnie folder zespołu RODACZANIE, promujący osiągnięcia tej artystycznej grupy. Zakupiono też brakujące mikrofony. Podczas obchodów „III Małopolskiego Dnia Uczenia się przez całe życie” zespół uczestniczył w koncercie organizowanym przez GOK w Kluczach. Koncert pod nazwą „Piosenka sercu bliska” był okazją do zaprezentowania kilku piosenek w grupach mieszanych. Jesteśmy bardzo wdzięczni za dotację. Uważamy, ze program Działaj Lokalnie jest jak najbardziej pomocny w realizacji marzeń wielu grup społecznych.

Warto wspomnieć, że wiele elementów strojów (bluzki, spódnice) kupują same panie z zespołu. Ale znalazł się też sponsor, który zakupił dla panów czarne estradowe koszule.

Bardzo wielkim przeżyciem dla społeczności Rodak była uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku z postacią św. Antoniego Padewskiego związaną z 100 rocznicą I wojny światowej (1914r) i pobytem wówczas w Rodakach artysty malarza Wojciecha Kossaka, który namalował między innymi obraz pod figura św. Antoniego pt. „Rodaki olkuskie 1914”. Uroczystość odbyła się 4 maja 2014r. Rodaczanie przygotowali na tę uroczystość pod kierunkiem pani Anny Dudek patriotyczne pieśni. W 2014r. Zespół brał udział w kilku koncertach między innymi podczas 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz corocznego spotkania zespołów artystycznych „Piosenka sercu bliska”, „Piękna niepodległa” - prezentując pieśni patriotyczne. Zespół uczestniczył też w tym roku w bardzo ciekawym spotkaniu integracyjnym, które odbyło się w Smoleniu pt. „Bitwa na chóry”. Zespół śpiewał także na dożynkach Gminno – Parafialnych w Golczowicach.

W 2015r. zespół RODACZANIE otrzymał wsparcie finansowe z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. W ramach dotacji wydano kolejny folder dla zespołu na III rocznicę powstania zespołu oraz zakupiono brakujący sprzęt nagłaśniający. Do grupy artystycznej zespołu dołączył Jacek Ścigaj – mieszkaniec Klucz, który świetnie się zaaklimatyzował i wspiera zespół swoim pięknym głosem. Ten rok również obfitował w różnego rodzaju występy na lokalnych imprezach między innymi: podczas Dnia Seniora, uświetnił Sobótkę organizowaną w Rodakach corocznie, uczestniczył w „Wieczorze z kolędami”, który zorganizował GOK w Kluczach, a także wspierał przygotowaną przez rodziców kluczewskiego przedszkola pod kierunkiem pani Anny Dudek bajkę pt. „Piękna i bestia”. Członkowie zespołu mają znaczny udział w tym przedstawieniu, razem z innymi aktorami próbowali dopaść bajkowa bestię. Bajka była wystawiona kilkakrotnie.

Bardzo ważnym wydarzeniem był udział w Małopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych, który odbywał się w Bochni 19 września 2015r. Zespół był jedynym zespołem z powiatu olkuskiego. Uczestniczyło 15 zespołów, jury przyznało RODACZANOM wyróżnienie, zespół otrzymał aparat fotograficzny CANON, dyplom i miniaturę lajkonika. Na ten szczególny występ dla pań z zespołu zakupiono nowe bluzki dzięki sponsorowi, którym był Zarząd Zakładów Górniczo – Hutniczych w Bukownie. Po raz pierwszy 4 grudnia zespół zaśpiewał kilka piosenek głównie górniczych podczas uroczystości barbórkowej w ZGH „Bolesław” w Bukownie. Była to bardzo podniosła piękna uroczystość. . Dyrygentka pani Ania Dudek otrzymała osobiście piękne gratulacje i podziękowania od prezesa ZGH. Były też występy na Dniu Seniora w Rodakach oraz koncert kolęd w kościele parafialnym w Rodakach wraz z zaprzyjaźniona grupą Teesame.

Przyszła pora przygotowań do koncertu kolędowo-opłatkowego, który miał miejsce na spotkaniu strażaków z całej Małopolski z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Jak co roku Rodaczanie zaśpiewali wiele kolęd i uczestniczyli w niezwykle pięknym przyjęciu.

Od stycznia 2016r. Zespół Rodaczanie działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach. Była to niezwykle cenna wiadomość, pan Dyrektor Mirosław Macek oświadczył, że od tej pory będziemy „pod skrzydłami GOK”. Wreszcie zespół znalazł swoje miejsce w instytucji kultury o co zabiegał. Do tej pory zespołem opiekowało się w pewnym sensie Stowarzyszenie OSP w Rodakach. Obecnie, wierząc w możliwości wokalne, jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje, chcemy współpracować z innymi grupami seniorów i nie tylko i w razie potrzeby uświetniać swoim śpiewem lokalne i małopolskie imprezy. Zespół rozpoczął koncertowanie w styczniu 2016r. na imprezie z okazji WOŚP, a następnie podczas Koncertu Kolęd, który odbył się w Domu Kultury w Kluczach.

Kolejne występy w lutym, to udział w bajce „Piękna i bestia” w DK Klucze i Wolbromiu. Odbyło się też w styczniu w świetlicy Zielone Wzgórza w Rodakach integracyjne spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej z Rodak i Ryczówka. W 2016r. roku przed wakacjami, mieliśmy zaszczyt wystąpić razem z Zespołem Tesamee w Domu Kultury w Olkuszu z koncertem półtoragodzinnym dla Seniorów olkuskich. Wspominamy do dziś ten niezwykły koncert, który przy wypełnionej sali DK odbył się na specjalne zaproszenie obu zespołów przez dyrekcję Miejskiego Domu Kultury w Olkuszu. Zespoły otrzymały gratulacje, a dyrygentka Pani Ania Dudek usłyszała wiele pięknych słów i gratulacji od znawców muzyki, którzy w koncercie uczestniczyli. Jeden z organizatorów spotkania wręczając kwiaty Pani Ani powiedział... „szukamy zespołów gdzie indziej, za duże pieniądze, a wspaniałe zespoły mamy za miedzą.... Nic o was nie wiedzieliśmy”.

Zespół Rodaczanie bardzo pięknie zaprezentował się podczas uroczystości związanej z obchodami 630 – lecia wsi Rodaki, która odbyła się 18 czerwca 2016r. Wszystko rozpoczęło się w historycznej części wsi Dworze, gdzie zespół odśpiewał pieśń „Gdzie chrzest tam nadzieja”. Członkowie zespołu wystąpili w historycznych strojach, które zostały wypożyczone z teatru. Część strojów członkowie zespołu przygotowali we własnym zakresie. Po wysłuchaniu historii wsi i odśpiewaniu pieśni uformował się korowód, który przemaszerował przez wieś przy akompaniamencie orkiestry dętej i urokliwych tańcach mażoretek z Domu Kultury w Ogrodzieńcu. Przy amfiteatrze obok świetlicy odbywała się dalsza część uroczystości. Wystąpiły zespoły dziecięce z Rodak, zespół Tesamee i Zespół Rodaczanie. Uroczystości towarzyszyły pokazy dawnych tańców i walk rycerskich, dawne stroje, uzbrojenie a nawet wystrzały armatnie. Członkowie zespołu nie tylko śpiewali, ale również wraz z innymi organizacjami Rodak pracowali przy przygotowaniu imprezy między innymi przy sprzątaniu i dekoracji otoczenia. Uroczystość była dowodem na to, że mieszkańcy Rodak przywiązani są do tradycji, kultywują i przekazują młodemu pokoleniu. wójt gminy Norbert Bień podczas uroczystości powiedział „..podczas wojny patriotyzm jest potrzebny na skalę krajową, a w czasach pokoju – na poziomie miejscowości...”

W listopadzie zespół Rodaczanie był zaproszony na spotkanie z okazji Dnia Seniora w Kluczach, podczas którego zaśpiewał kilka piosenek. Wtedy też swój jubileusz świętowało Koło Gospodyń w Kluczach. Panie z zespołu podczas tej uroczystości wystąpiły w nowych wieczorowych sukniach zakupionych przez GOK.

Była też bardzo piękna uroczystość w Rodakach z okazji Dnia Seniora, podczas której dwanaście członkiń KGW otrzymało Ordery Serca. Wręczył je wiceprezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie Bohdan Laskosz. Pan wójt Norbert Bień wręczył odznaczonym paniom piękne róże. Wśród odznaczonych było kilka pań z zespołu Rodaczanie. Po ceremonii odznaczeń zespół zaśpiewał kilka piosenek.

Pod koniec grudnia jak co roku od 4 lat na zaproszenie Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Krakowie zespół wziął udział i uświetnił spotkanie opłatkowe strażaków z całej Małopolski śpiewając kolędy. Zawsze przy tej okazji zespół otrzymuje wiele gratulacji i podziękowań od różnych osób z naczelnych i wojewódzkich instytucji rządowych i samorządowych. W tym roku wspólnie z zespołem zaśpiewała kolędę pani premier Beata Szydło.

Warto wspomnieć, że Zespół Rodaczanie ma w swoim repertuarze nowe opracowania muzyki popularnej, szeroki repertuar okazjonalny, utwory musicalowe, utwory kolędowe i wiele, wiele innych. W bieżacym roku członkowie zespołu brali udział w realizacji bajki „Śpiąca królewna”, którą przygotowała pani Anna Dudek i kilkakrotnie wystąili na scnach Klucz, Wolbromia i Olkusza.

 

Zespół w roku 2017 obchodzi 5 lecie istnienia, pragniemy ten jubileusz uroczyście podsumować Koncertem Jubileuszowym, który odbędzie się w Domu Kultury PAPIERNIK w Kluczach 10 grudnia 2017r. na który serdecznie zapraszamy.

Tymczasem w imieniu własnym i członków zespołu dziękuję bardzo serdecznie pani Ani Dudek za wspaniałe prowadzenie zespołu, za cierpliwość i niezmiernie sympatyczne podejście do prowadzonych zajęć. Dziękujemy serdecznie panu Januszowi Gajowi akordeoniście również za cierpliwość, ale przede wszystkim za profesjonalny akompaniament. Serdeczne podziękowania kieruję także do akordeonisty Mieczysława Kumeli, który w początkowym okresie naszej działalności artystycznej był z nami.

Dziękujemy dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury za przyjęcie zespołu Rodaczanie do grona zespołów artystycznych GOK oraz wsparcie finansowe na zakup strojów. Dziękuję Panu Wójtowi i pani Skarbnik Gminy za życzliwość, dobre słowo i wsparcie finansowe.

Wreszcie bardzo serdecznie dziękuję członkom zespołu obecnym i tym którzy zrezygnowali, ale byli nadzieją przez jakiś czas. Myślę, że ci którzy zostali są dumni podobnie jak wszyscy mieszkańcy Rodak z faktu, że zespół Rodaczanie się rozwija i że w ogóle jest i promuje wieś Rodaki. Dziękuję im wszystkim za poświęcony czas i tworzenie wspaniałej atmosfery.

Serdeczne podziękowania składam Jackowi Ścigajowi z Klucz, który śpiewa w Zespole Rodaczanie, jest wielkim wsparciem wokalnym i chyba nie opuścił żadnej próby, ani żadnego występu. Dziekuję także Jarkowi Pasiowi, który po zagranicznych wojażach wrócił do rodzinnej wsi i zachwycony śpiewem seniorów podczas spotkania z okazji Dnia Seniora w grudniu 2011 utwierdził mnie w przekonaniu że trzeba założyć zespół. I tak się niebawem stało. Dziękuję także paniom z zespołu Tesamee za dobrą współpracę i wszystkim, którzy dla zespołu są życzliwi.

 

Halina Ładoń

radna wsi Rodaki, opiekunka zespołu

kontakt: 507 826 758 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Copyright © 2013. www.rodaki.pl  Rights Reserved.Copyright © 2008 Przemmo. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Redakcja oraz administrator strony zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w każdym dziale strony internetowej.

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego informujemy, iż serwis www.rodaki.pl w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności używa pliki cookies.
Więcej informacji na temat w plików cookies http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Właściciel domeny rodaki.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach przez użytkowników,
jednocześnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów naruszających netykiete.


com-4t.pl


stat4u